Το ΜΕΝΟΙΚΙΟ είναι μία μοναδικά καθετοποιημένη γαλακτοπαραγωγική μονάδα, με βαθύ σεβασμό στην παράδοση και στο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας.

Η κτηνοτροφική μονάδα, η μονάδα αποθήκευσης των ζωοτροφών και το τυροκομείο βρίσκονται στην πεδιάδα του Δήμου Προσοτσάνης, στη σκιά του Μενοίκιου Όρους.

Η τοποθεσία έχει επιλεγεί σκοπίμως, όχι μόνο επειδή αποτελεί μία εύφορη και γόνιμη πεδιάδα, αλλά επειδή, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, την διαπερνά καθαρός αέρας. Αυτό οφείλεται στο φαράγγι που εκτείνεται σε ευθεία απόσταση περίπου 10χλμ από τις εγκαταστάσεις, και δημιουργεί ένα σύστημα φυσικού εξαερισμού. Έτσι, παρ’ όλο που σταυλίζονται κάποιες χιλιάδες κατσίκια και πρόβατα, ο αέρας μοσχοβολά φρεσκάδα και καθαριότητα.

Το μεγαλύτερο όμως προτέρημα της μονάδας είναι ότι, γύρω από τις εγκαταστάσεις μας, εκτείνεται το περιφραγμένο βιολογικό μας λιβάδι, έκτασης 90 στρεμμάτων. Εκεί τα ζώα μας βόσκουν ελεύθερα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να διατρέχουν οποιονδήποτε κίνδυνο.

Παράλληλα, φροντίζουμε πάντα ώστε το σιτηρέσιο, η ποσότητά του και ο χρόνος σίτισης να είναι αυστηρά προκαθορισμένος και σταθερός, δημιουργώντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή υψηλής και σταθερής ποιότητας βιολογικού γάλακτος.