Ακτινίδια αράντιστα

Παραγωγός: Παπακίτσιος Λάμπρος

Προέλευση: Άρτα