Βιολογικό Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι. Τιμή κιλού, προϊόν χύμα

Παραγωγός: Κτήμα Μπρόβα

Προέλευση: Ξηρόλακκος Κιλκίς