Κολοκύθα αγροοικολογικής καλλιέργειας

Παραγωγός: Γηλτίδης Παναγιώτης

Προέλευση: Αγιονέρι, Κιλκίς