Κοντάρι μεταλλικό επενδυμένο, για σκούπα ή σφουγγαρίστρα.

Με χοντρή βίδα και ύψος 1,30m