Αγροοικολογικής καλλιέργειας, τιμή κιλού

Παραγωγός: Γιλτίδης Παναγιώτης

Προέλευση: Ν. Αγιονέριο Κιλκίς