Λούφα Φυτικό Σφουγγάρι

Παραγωγός: Serres Land

Προέλευση: Σκουτάρι Σερρών