Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας

Παραγωγός: Τάσιος Βασίλης

Προέλευση: Κρύα Βρύση