Σέσκουλα αράντιστα

Παραγωγός: Ζέκας Δημήτρης

Προέλευση: Βασιλικά, Θεσσαλονίκη