Κρεμμύδι άσπρο & κόκκινο

Παραγωγός: Γηλτίδης Παναγιώτης

Προέλευση: Νέο Αγιονέρι Κιλκίς