Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας

Παραγωγός: Τριγώνης Αναστάσιος

Προέλευση: Τρίκαλα