Μανταρίνια ακέρωτα και αράντιστα.
Τιμή κιλού

Παραγωγός: Λάμπρος

Προέλευση: Άρτα