Πιατάκι γλάστρας

Παραγωγή: Ελληνική Βιομηχανία Κύκλωψ Α.Ε.