Σερβιέτες ULTREX σε 4 τύπους.

Slim  με φτερά 10 τεμάχια

Fit  με φτερά 10 τεμάχια

Night  με φτερά 8 τεμάχια

Plus με φτερά 8 τεμάχια