Ο Άλλος Τρόπος συμμετέχει αύριο Πέμπτη 10/6

στην πανελλαδική απεργία.

Τα λέμε από Παρασκευή.

Καλή συνέχεια!