Χαλκιδικής 77, Περιοχή Π. Συνδίκα, Θεσσαλονίκη | Τηλ 2310 866 410|info@allostropos.gr
Αρχική/Τρόφιμα/Καφές - Τσάι - Ροφήματα

Ζαπατίστικος καφές:

Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν Άλλοις”, ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2011. Με πολύτιμη παρακαταθήκη την προηγούμενη εμπειρία, από τη συμμετοχή στον συνεταιρισμό “Ο Σπόρος”, εργάζονται συλλογικά, εφαρμόζοντας εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές που αποσκοπούν στην ποιοτική κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, την αλληλέγγυα συνεργασία και τις ισότιμες σχέσεις.

Η βασική δραστηριότητα είναι το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Μια εμπορική διαδικασία, δηλαδή, που, αντί για το κέρδος των πολυεθνικών και των τοπικών μεσαζόντων, στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης των αγαθών: Την αξιοπρεπή ανταμοιβή του κόπου των παραγωγών, την παροχή ποιοτικών προϊόντων σε όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή στους καταναλωτές, τη βιώσιμη και δημοκρατική λειτουργία των οργανώσεων διακίνησης, καθώς και τη μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται για μια ουτοπία, αλλά για πραγματικότητα που εμπλέκει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και επιτυγχάνει τους στόχους της στο βαθμό που καταφέρνει να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης.

Βασικός συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια είναι οι συνεταιρισμοί καφεπαραγωγών του ζαπατίστικου κινήματος στην Τσιάπας του Μεξικού. Εισάγουμε απ’ευθείας και επεξεργαζόμαστε στην Ελλάδα τον καφέ που παράγουν με οικολογικές μεθόδους. Προσφέρουμε μια σημαντικά υψηλότερη τιμή απ’ό,τι οι τοπικοί μεσάζοντες και προπληρώνουμε το 60% της συνολικής αξίας μήνες πριν, κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, ώστε να μην απαιτείται η εξάρτηση από τοκογλύφους για την κάλυψη του κόστους παραγωγής. Οι πιο λεπτομερείς όροι αυτού του διαφορετικού εμπορίου συζητιούνται και αναπροσαρμόζονται διαρκώς μεταξύ των συνεταιρισμών καφέ και των αλληλέγγυων αγοραστών (που στην Ευρώπη συντονίζονται μέσω του δικτύου RedProZapa του οποίου αποτελούμε μέλος), ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε χρονιάς.

Για τη διακίνηση των προϊόντων βασιζόμαστε σε ένα εναλλακτικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, που αποτελείται από πρωτοβουλίες αλληλέγγυας οικονομίας (συλλογικότητες αλληλέγγυου εμπορίου, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, συνεργατικά καφενεία, ομάδες καταναλωτών κ.α.), αλλά και μικρά καταστήματα και καφέ.

Go to Top