Συσκευασία 250gr

100% αράμπικα

Παραγωγός: Αυτόνομος Ζαπατιστικός Συνεταιρισμός Ssit Lequil Lum – Μεξικό

Διάθεση: Συν Άλλοις