Χαλκιδικής 77, Περιοχή Π. Συνδίκα, Θεσσαλονίκη | Τηλ 2310 866 410|info@allostropos.gr
Αρχική/Τρόφιμα/Τυριά - Βούτυρα

Προϊόντα μικρών παραγωγών ή συνεταιρισμών, πολλοί από αυτούς καθετοποιημένης παραγωγής, με δικά τους ζώα ελευθέρας βοσκής. Χωρίς πρόσθετα.

Go to Top