Χαλκιδικής 77, Περιοχή Π. Συνδίκα, Θεσσαλονίκη | Τηλ 2310 866 410|info@allostropos.gr
Αρχική/Τρόφιμα/Λάδι - Ελιές - Ξύδι

Η βάση των ελαιολάδων μας είναι η Συνεταιριστική παραγωγική προσέγγιση. Επιλέγουμε Συνεταιρισμούς με βάση τη σταθερή ποιότητα και τη δίκαιη τιμή, τόσο προς τον παραγωγό, όσο και προς τον καταναλωτή.
Σε ειδικές περιπτώσεις κι όταν οι συνθήκες ευνοούν, επιλέγουμε βιολογικά ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας και άριστης σχέσης ποιότητας/τιμής.

Go to Top