Συσκευασία 200gr

70% αράμπικα, 30% ρομπούστα

Παραγωγός: Αυτόνομος Ζαπατιστικός Συνεταιρισμός Ssit Lequil Lum – Μεξικό

Διάθεση: Συν Άλλοις