Αγγούρι (μακρύ) βιολογικής καλλιέργειας

Τιμή Τεμαχίου

Παραγωγή: Μήλιος Γιώργος

Προέλευση: Δράμα