Αράντιστα και ακέρωτα

Παραγωγός: Παπακίτσιος Λάμπρος

Προέλευση: Άρτα