Βιολογικό Γλυκό Καλαμπόκι, Τιμή τεμαχίου

Παραγωγός: Τάσιος Βασίλης

Προέλευση: Κρύα Βρύση