Καρπούζι αγροοικολογικής καλλιέργειας, Τιμή κιλού

Παραγωγός: Γιλτίδης Παναγιώτης

Προέλευση: Νέο Αγιονέρι Κιλκίς