Κρεμμύδι Άσπρο, αγροοικολογικής καλλιέργειας

Παραγωγός: Γηλτίδης Παναγιώτης

Προέλευση: Νέο Αγιονέρι, Κιλκίς