Προϊόν οικοτεχνίας, δεν χρησιμοποιούνται χρώματα και συντηρητικά

Παραγωγή: “Δαρνάκων Γεύσεις”

Προέλευση: Νέο Σούλι Σέρρων