Παντζάρια αγροοικολογικής καλλιέργειας

Παραγωγός: Παναγιώτης Γιλτίδης

Προέλευση: Αγιονέρι Κιλκίς