Βιολογικής καλλιέργειας, Τιμή Κιλού

Παραγωγός: Χατζηγιαννίδης Φώτιος

Προέλευση: Σεβαστιανά – Έδεσσας