Αυγά Ελευθέρας Βοσκής

Παραγωγός: Παντελής Ζλατίντσης

Προέλευση: Νεοχωρούδα