Συσκευασία 300 gr

Στοιχεία παραγωγού: ΒΙΟΤΡΟΦΟΣ

Προέλευση: ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ