Βιολογικό προϊόν.

Συσκευασία 400gr

Παραγωγός: Κτήμα Γ. Μπρόβα

Προέλευση: Ξηρόλακκος Κιλκίς