Βιολογικά Αυγά Ελευθέρας Βοσκής

Παραγωγός: Κτήμα Τραγανίνα

Προέλευση: Πολύγυρος Χαλκιδικής