Κονσέρβα Κοτόπουλο, Ψάρι και Μοσχάρι

Προμηθευτής: ΣιγγΙρίδου – Farma

Προέλευση: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης