Προϊόν οικοτεχνίας, χωρίς χρώματα, συντηρητικά και χωρίς την προσθήκη γλυκόζης

Παραγωγή: “Δαρνάκων Γεύσεις”

Προέλευση: Νέο Σούλι Σέρρων