Βιοκαλλιεργητές κάθετης παραγωγής, άλευρων και ζυμαρικών.

Μπουραζάνι Κόνιτσας